De veer van Ma'at

Het logo is geinspireerd op de Veer van Ma’at. Ma’at is een godin uit het Oude Egypte (3300 v.Chr). Zij is de personificatie van het concept van essentie, authenticiteit, echtheid, rechtheid, juistheid, waarheid, stabiliteit, kosmische orde, rechtgeaardheid en rechtvaardigheid. Zij bestaat vanaf het Oude Rijk (tijdsperiode van het Oude Egypte 2639 v.Chr. tot 2216 v.Chr) en wordt dan ook in de piramideteksten genoemd, waar zij achter de zonnegod Ra staat. Het concept van Ma’at leert dat recht onafhankelijk van de macht gesproken moet worden.

In Europa leefde de godin verder in de figuur van Justitia, die in de westerse democratieën naast regering en parlement een derde macht werd.

Ma’at wordt altijd afgebeeld met een struisvogelveer op haar hoofd. Met deze veer der waarheid woog Ma’at de zielen van hen die in haar onderaardse hal der rechtspraak kwamen. Op haar weegschaal woog ze het hart van de overledene af tegen haar veer.