Durf de waarheid te spreken

Samen met deskundigen op het gebied van leiderschap en ethiek, maak ik adviezen en leertrajecten op maat. Dit doe ik voor werkgevers en werknemers die onderkennen en begrijpen dat ethisch leiderschap een onmisbare pijler is voor een succesvolle organisatie. Ook verzorg ik trainingen over integriteit. Naast de inhoudelijke aspecten van integriteit wordt in deze training veel aandacht besteed aan een optimale aanpak van dilemma’s en in het verlengde daarvan de moed om de waarheid (niet altijd) te spreken.

"Kitty spreekt bevlogen en inspirerend over integriteitskwesties binnen organisaties."

“Kitty Nooy heeft een lezing gehouden bij het gerechtshof Den Haag. Kitty spreekt bevlogen en inspirerend over integriteitskwesties binnen organisaties. Zij is een expert op dit gebied. Haar presentatie illustreert zij met praktijkvoorbeelden en filmfragmenten, waarmee zij haar gehoor prikkelt. Kitty nodigt uit tot debat en dat levert interessante discussies op.”

C.J. (Karin) Verduyn, senior raadsheer Gerechtshof Den Haag