Krijg vleugels

Als leidinggevende bij het Openbaar Ministerie heb ik medewerkers op alle niveaus door coaching naar een betere versie van zichzelf gebracht. Ik zag mensen worstelen met de vraag waarom zij – zakelijk of privé –  waren vastgelopen en liet hen ontdekken wat  zij daaraan konden doen. Ik herkende de dilemma’s waar collega’s tegenaan liepen en leerde hen daar op de juiste manier mee om te gaan. Soms was daar ‘Parrèsia’ voor nodig, dat wil zeggen ‘de moed om de waarheid te spreken’.

Als coach hou ik je in ieder geval een spiegel voor, niet alleen om in te kijken maar vooral om te benoemen vanuit welk perspectief je kijkt en wat je dan ziet. Als het je niet lukt om te benoemen wat je ziet help ik je de woorden te vinden. Ik ga het gesprek aan en help je te ontdekken waar je in vast loopt, waar je blokkades en knelpunten zitten. Ik luister, analyseer en vraag door. Ik zeg wat nodig is ook als de boodschap niet prettig is.

Ik stel veel vragen (Socratisch coachen) en als dat verantwoord is coach ik door confrontatie (provocatief coachen). Als confrontatie niet past stap ik over op ontwikkelings- of prestatiegericht coachen.

In ieder geval beginnen we met een kosteloze intake om vast te stellen of het klikt. Als dat het geval is streef ik naar maximaal 5 tot 7 bijeenkomsten waarbij we onderzoeken op welke manier we je vraag kunnen beantwoorden.

"Mijn gesprekken met Kitty hebben zeer geholpen in mijn ontwikkeling als manager en als mens."

Door het toepassen van een simpel, inzichtelijk model en deze als leidraad te blijven gebruiken, is het gelukt mij daadwerkelijk inzicht te verschaffen in mijn gedragspatronen. Kitty was in dit proces direct, eerlijk en to-the-point. En tegelijkertijd warm en betrokken bij mij als mens. Ze was scherp op het proces wat ik doormaakte en op mijn pijnpunten. Ze heeft talent in te schatten wanneer het tijd is om echt door te pakken én wanneer de ander nog even tijd nodig heeft. Daardoor heb ik de gesprekken ook als zeer effectief ervaren: binnen een aantal gesprekken hadden we al veel bereikt. “

Nanouk Verwey, Manager Veiligheidshuis Zaanstreek – Waterland