Leiderschap en ethiek

Leiderschap is wellicht het meest onderzochte en minst begrepen gebied van organisatiegedrag. Ethisch leiderschap is een nog lastiger terrein.

De afgelopen tien jaar heb ik gezien en ervaren wat het ontbreken van ethisch leiderschap doet met medewerkers, bestuurders én met een organisatie zelf. Zie het rapport Fokkens. Ik weet nu dat ethisch leiderschap veel meer omvat dan integer handelen.

Al lange tijd groeit de belangstelling voor ethiek ofwel voor het juiste moreel handelen. In de afgelopen jaren is ook het besef ontstaan dat een toekomstbestendige organisatie ethische leiders nodig heeft.  Dat zijn leiders die vaak al over ethische karaktereigenschappen beschikken, deze verder willen ontwikkelen en uiteindelijk een goed tot uitstekend leider willen worden.

Mijn kennis en ervaringen van de afgelopen jaren zet ik samen met andere deskundigen in voor masterclasses en trainingen “ethisch leiderschap”.  Wij gaan vooraf met u in gesprek over ‘hoe juist moreel handelen er in uw situatie of organisatie uit zou moeten zien’. Iedere werk- en leervorm stemmen wij met u af; dat kan ook (persoonlijke) coaching omvatten.

We verkennen en ontdekken wat ethisch leiderschap inhoudt. U gaat ervaren dat er niet te snel en te makkelijk geoordeeld moet worden over het ethisch leiderschap van u en uw collega’s. Interne en externe druk belemmeren of verhinderen namelijk vaak het juiste handelen. Wij onderzoeken die situaties en bespreken hoe u daarmee kunt omgaan. Onderwerp van gesprek zijn altijd de moed en de wijsheid die nodig zijn die druk te weerstaan. Ook het vertrouwen in én de rechtvaardigheid van u als leider zijn belangrijke onderwerpen.

Onze trainingen en masterclasses zijn zeer interactief en gericht op blijvende kennis en ervaring die ethisch leiderschap verder ontwikkelen, borgen en daarmee bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie.

"Kitty nodigt je uit om eerlijk te kijken naar de vraagstukken die je zelf tegenkomt."

Kitty laat met haar eigen verhaal voelen hoe moeilijk en pijnlijk het kan zijn om morele keuzes te maken, en laat ook zien hoe onmogelijk het is om dit niet te doen. Kitty nodigt je uit om eerlijk te kijken naar de vraagstukken die je zelf tegenkomt in je dagelijks leven en geeft je handvatten om te handelen in deze morele dilemma’s.”

Myrthe Westendorp
Raadgever Corion B.V.