Inhoud voorop

Als dagvoorzitter van een congres of een evenement met inhoud ben ik op mijn best. Ik voel mij thuis op alle terreinen van het (straf)recht en alles wat daarmee samenhangt. Jarenlange samenwerking met politie, reclassering, gemeenten, slachtofferhulp, de rechterlijke macht en verschillende ministeries maakt dat ik op deze terreinen kan opereren als gastvrouw, presentator en moderator tegelijk.

Ook in de private sector werk ik graag op bijeenkomsten over bijvoorbeeld leiderschap en integriteit. Ik betrek het publiek bij de gesprekken en stuur het tempo – en de toon als dat nodig is – bij de discussies. Improviseren en pakkend samenvatten zijn twee van mijn sterk ontwikkelde vaardigheden. Vanzelfsprekend leid ik het programma verder in goede banen, zorg ervoor dat alle onderdelen optimaal aan bod komen en dat alles volgens het geplande tijdschema verloopt.